Projecten » Applicaties

Mainpress Portal

Klant: Mainpress

Projectomschrijving:
Mainpress heeft ook klanten met een specifiek assortiment zoals NCOI & de politie-academie. Dit gelimiteerde assortiment is alleen voor leerlingen beschikbaar met een specifieke cursus of vakkeuze, en wordt door Mainpress aangeboden in een portal; een communicatie-hub tussen deze klanten en de uitgevers.

Middels de portal wordt het assortiment en aanvullende informatie voor de klant inzichtelijk en beheersbaar. Daarnaast biedt deze omgeving onder andere de mogelijkheid om te inventariseren of er nieuwe drukken verschenen zijn en het aanvragen van beoordelingsexemplaren.

Taken in het project: Het doorontwikkelen en toepassen van een template, toepasbaar voor verschillende portals.

Status: intern in gebruik