Projecten » Scripts

PhoneLetter

Klant: NY-MediaLabs

Projectomschrijving:
Script dat een reeks cijfers om kan zetten naar de bijbehorende letters zoals deze op de toetsen van een (mobiele) telefoon staan. Het script werkt met de reeks cijfers ongeacht hoe lang deze is en geeft alle mogelijke letter- en cijfercombinaties weer in één lijst.

Taken in het project: ontwikkeling en implementatie

Status: online