Projecten » Applicaties

PSV synchronisatie

Klant: PSV

Projectomschrijving:
Voor PSV is door Niko een applicatie ontwikkeld die twee contactdatabases synchroon houdt. Alle contacten in het CRM van PSV moesten ook in de contactdatabase van Tripolis Dilaogue opgenomen worden. Om dit realtime te regelen, werden contactgegevens eerst via SOAP doorgestuurd naar het CRM, voordat ze in Tripolis Dialoge terechtkwamen.

Het project was zeer complex omdat de procedures m.b.t. contactgegevens in PHP waren gemaakt en daarmee de SOAP connectie richting het CRM niet tot stand kwam. Het CRM verwachtte namelijk een NTLM authenticatie bij de SOAP connectie, wat niet mogelijk is vanuit PHP.

Om de gewenste koppeling toch te realiseren is door Niko uiteindelijk een apart classic ASP-script geschreven.

Taken in het project: ontwikkeling en implementatie, in samenwerking met Zinnovation